vrijdag 10 december 2010

Nederlandse PC Blogs

We beginnen met het aanduiden van een aantal interessante Nederlandstalige pc blogs die onze aandacht hebben  getrokken: PC Sneller Maken en ComputerOpschonen .Beide blogs zijn frisse initiatieven om de Nederlanders goed en beknopt te informeren over computer en Windows gerelateerde prblemen. Via Epeckers PC World Blog kunt u op de hoogte blijven van relevante nieuwe posts van deze pc advies blogs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten